اینجا چه خبره؟!!

ابتدا شما نیاز خود را بعنوان یک درخواست در سایت قرار می دهید

کسانی که توانایی انجام درخواست شما را دارند، پیشنهاد قیمت خود را برای شما ارسال می کنند.

شما بصورت مستقیم با پیشنهاد دهنده ها در ارتباط هستید.

بهترین پیشنهاد را پس از بررسی انتخاب می کنید و انجام درخواست خود را بر عهده آن شخص می گذارید.

آخرین متخصصان

احسان ایزانلو

ساخت و برنامه نویسی وسایل الکترونیکی و‌هوشمند

0تومان/حداقل کارمزد
4 سال تجربه 0 درخواست های انجام شده

شیمی ابزار امیرآبادی

پیمانکاری

1.000.000.000تومان/حداقل کارمزد
11 سال تجربه 0 درخواست های انجام شده

مهدی عباسی

فروشنده پودر شیشه و گلاسبید

100تومان/حداقل کارمزد
8 سال تجربه 0 درخواست های انجام شده

سیرنگ دانه ناژین

مستربچ های رنگی،افزودنی و کامپاند مهندسی

10.000تومان/حداقل کارمزد
10 سال تجربه 0 درخواست های انجام شده

آخرین درخواست ها

نظرات مشتریان

تعرفه خدمات

رایگان

15 روز

رایگان

شما می توانید تعداد 10 درخواست ارسال کنید و هر پروژه بمدت 15 روز نمایش داده می شود

ثبت نام

10000تومان

30 روز

نقره ای

شما می توانید 15 درخواست ارسال کرده و هر درخواست بمدت 30 روز نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

20000تومان

40 روز

طلایی

شما می توانید تعداد 40 درخواست ارسال کرده و هر درخواست بمدت 40 روز نمایش داده می شود

ثبت نام

احتیاج به خدماتی دارید؟ بهترین راه برای پیدا کردن متخصصان!!

ثبت نام